Trainingen

Tools4U

Tools4U is een erkende gedragsinterventie gericht op sociale en cognitieve vaardigheden. Deze individuele training voor jongeren en jongvolwassenen (12-23 jaar) bestaat uit minimaal 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Het is mogelijk om de training in een variant aan te bieden waarbij ook de ouders betrokken worden. Tijdens de training worden de aanwezige vaardigheden versterkt, nieuwe vaardigheden aangeleerd en sociale probleemoplossingen uitgebreid. Na het afronden van de training is de jongere (beter) in staat om moeilijkheden te voorkomen en positief deel te nemen aan de maatschappij.

So-Cool

So-Cool is een erkende gedragsinterventie gericht op sociale en cognitieve vaardigheden van jongeren (12-23 jaar) met LVB (licht verstandelijke beperking). Deze individuele training voor jongeren en jongvolwassenen bestaat minimaal uit 16 bijeenkomsten van 1 uur en biedt de mogelijkheid om de jongeren in samenwerking met het netwerk, effectief te trainen. De focus van de training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en sociale probleemoplossingen. Na het afronden van de training is de jongere (beter) in staat om moeilijkheden te voorkomen en positief deel te nemen aan de maatschappij.

TACt (Training Agressie Controle)

TACt is een erkende gedragsinterventie gericht op agressie controle, sociale vaardigheden en moreel redeneren. Deze intensieve, individuele training voor jeugdigen (12-23 jaar) bestaat uit 20 bijeenkomsten van 1,5 uur (2 bijeenkomsten per week). De training beoogt het risico op agressief gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen ('denkfouten') en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jeugdige beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.

TACt Plus (Training Agressie Controle)

TACt Plus is een erkende gedragsinterventie gericht op agressie controle, sociale vaardigheden en moreel redeneren voor jongeren en jongvolwassenen met LVB (licht verstandelijke beperking). Deze intensieve, individuele training voor jeugdigen (12-23 jaar) bestaat uit 20 bijeenkomsten van 1,5 uur (2 bijeenkomsten per week). De training beoogt het risico op agressief gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole. Hierdoor wordt de jeugdige beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke groepstraining gericht op weerbaarheid voor jongens en meisjes (8-16 jaar) en bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten. Rots en Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest-programma. De training onderscheidt zich door meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Tools4School

Tools4School is gebaseerd op Tools4U, een erkende gedragsinterventie die versterkt de cognitieve en sociale vaardigheden van leerlingen die dreigen vast te lopen in het PO, SO en V(S)O. De vaardigheden die de leerling in de training leert, worden in de klas bekrachtigd door docenten als het goed gaat, en op een opbouwende manier bijgestuurd als het nog niet lukt. Hiermee ondersteunt de interventie het handelingsgerichte werken binnen de school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met school en ouders.