Mental coaching sporters

Team One werkt samen met verschillende (professionele) sportorganisaties en geeft trainingen aan sporters die nog meer uit zichzelf willen halen. We richten ons op het optimaliseren van prestaties in sport door middel van mentaliteitsontwikkeling en het versterken van weerbaarheid, zelfvertrouwen, wilskracht en doorzettingsvermogen.

We trainen sporters in het consistent aanleren en versterken van vaardigheden en competenties die nodig zijn om topprestaties te leveren. Mentale training helpt sporters bij:

  • Verhogen van motivatie
  • Opbouwen en behouden van concentratie
  • Volledig opgaan in het hier en nu
  • Omgaan met emoties, druk en stress
  • Omgaan met teleurstellingen
  • Verminderen van (faal)angst en onzekerheid
  • Omgaan met de leidersrol
  • Combineren van sport met school/werk
  • Stellen en realiseren van persoonlijke doelen
  • Teambuilding