Individuele coaching

Individuele coaching bij Team One is een intensieve en relatief kortdurende (8-12 weken) interventie die wordt aangeboden aan jongeren en jongvolwassenen (12-23 jaar) die tegen moeilijkheden aanlopen en daarbij hulp kunnen gebruiken. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van het gezin, woonsituatie, school, werk, vrije tijd, vrienden, relaties, zelfvertrouwen, eigen ontwikkeling, ect. De focus ligt op het versterken en aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en cognitieve vaardigheden, zodat de jongere zijn of haar persoonlijke doelen kan realiseren. In overleg met de jongere wordt de omgeving (ouders, familieleden, vrienden, docenten, trainers, ect.) tijdens het traject actief betrokken om de kans op succes te vergroten.