Gezinscoaching

Gezinscoaching bij Team One is een intensieve en relatief kortdurende (8-12 weken) interventie die wordt aangeboden aan gezinnen die problemen ervaren binnen het gezinsleven. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de opvoeding en verzorging van kinderen, huishouden, omgaan met geld, organiseren van het dagelijkse leven, ect. De focus ligt op het versterken en aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en cognitieve vaardigheden van de gezinsleden, zodat de individuele- en gezamenlijke doelen gerealiseerd kunnen worden.